Co-creatie

Cor Unum is een van de weinige keramische productiehuizen dat in samenwerking met Nederlands ontwerptalent nieuwe keramische designs ontwikkelt en produceert. Alles gestoeld op vernieuwing, samenwerking en duurzaamheid. Het behoort tot de missie van Cor Unum om (jonge) ontwerpers continu uit te dagen om de grenzen van het keramisch ambacht op te zoeken. De mogelijkheden van het keramisch product zijn namelijk nog lang niet uitgeput. Denk aan toepassingen voor Sieraden, Architectuur, Stad, Tuinen en Parken. Of aan het hergebruik van afval van klei en glazuur, aan de nieuwe kleur technologieën etc. Cor Unum stimuleert als producent ontwerpers om in open innovatie te experimenteren met nieuwe productiemethoden. Door deze actieve betrokkenheid bij het keramisch ambacht ontstaan steeds vaker nieuwe producten op basis van nieuwe denkbeelden, nieuwe ontwerpen en nieuwe technische mogelijkheden.

Co-creatie

Ook dankzij interactie en samenwerking tussen de gevestigde namen van vandaag en veelbelovende studenten komen nieuwe innovaties bij Cor Unum tot stand. Studenten worden gekoppeld aan een designer om te leren hoe vrij een ontwerper denkt, hoe zijn vormtaal tot stand komt. Op die manier leren studenten grensverleggend te denken en worden zij gestimuleerd alle mogelijkheden van het proces en het materiaal te onderzoeken. Door het traditionele vakmanschap te combineren met de autonome gedachte van de kunstenaar komen innovaties tot stand. 

Designers over de samenwerking met Cor Unum:

Maarten Baas:

Al jaren lang ken ik Cor Unum en daarmee ook Lotte, de immer enthousiaste, energieke en professionele kracht achter dit mooie bedrijf. ZIj krijgt het voor elkaar om zowel jonge ontwerpers als gevestigde namen aan zich te binden, de juiste snaar te raken om met liefde voor het vak bijzondere producten te maken. Door dit professioneel uit te dragen op belangrijke internationale plekken en momenten, is Cor Unum het Nederlandse uithangbord voor keramiek geworden. De eerste samenwerking was een klein schaaltje als onderdeel van een door mij ontworpen object voor het Engelse label Laikingland. Recentelijk hebben we samen de Anarchy Vase gemaakt, een succesvol werk dat tijdens de Dutch Design Week op twee plekken werd gelanceerd. In de toekomst willen we graag samen blijven werken. Voor mij als Bosche ontwerper, is dit extra voor de hand liggend. Maar voor elke andere ontwerper geldt ook, dat men graag werkt met Lotte en haar prachtige team van Cor Unum.” 

Roderick Vos:

‘Cor Unum is inmiddels voor mij een bedrijf van onschatbare waarde geworden. Anno 2014 zijn er praktisch gezien geen soortgelijke bedrijven meer binnen Nederland met de ‘know how’ en ambachtelijke kennis zoals Cor Unum dit heeft. De producten die ik bij dit bedrijf laat vervaardigen stralen ‚ambacht’ uit en kunnen gewoonweg niet industrieel vervaardigd worden. Mede door de uitzonderlijke kwaliteit van de producten van Cor Unum heb ik onlangs besloten mijn gehele collectie/oeuvre van keramische ont- werpen bij hun neer te leggen, en ben ik van plan in de nabije toekomst nog vele innovatieve spraakmakende projecten van onze studio aan deze fabrikant te geven. Cor Unum verdient als 1 van de laatste kleingoed keramiek fabrikanten in Nederland alle aandacht als fabrikant, mede door haar constante productinnovatie, kwaliteit van werk, en volhardendheid ‘het ambacht’ te stimuleren. 

Alex de Witte:

“Co-creatie met Cor Unum is zo waardevol en tegelijk onmisbaar vanwege de inhoudelijk kennis van het ambacht. Ze staan open voor vernieuwing en onderzoek. Ontwerpen is een proces, dat proces kan alleen slagen bij een gezamenlijk nauwe samenwerking op alle aspecten van het ontwerpen.” 

David Derksen:

“ik ervaar de samenwerking met het team van Cor Unum als zeer prettig. Het proces dat ik wilde ontwikkelen werd met enorm veel enthousiasme ontvangen. De ontwikkeling van het glazuur recept en procédé voor de Oscillation Plates werd binnen een redelijk korte tijd gedaan d.m.v. een intensief traject. Het is op deze manier gelukt om binnen afzienbare tijd een vrij complex probleem op te lossen en te komen tot een zeer unieke decoratiewijze met een prachtig eindresultaat." 

Kranen/Gille:

“Je werkt met mensen samen, mensen die een vak beheersen maar daarnaast niet uit het oog verliezen dat dit vak alleen maar kan voortbestaan indien er ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Cor Unum heeft een perfecte balans gevonden tussen het samenwerken en experimen- teren met ontwerpers en het doorgeven van het keramiekambacht aan jonge gedreven mensen door hun functie als opleidingsin- stituut. Het werken met Cor Unum is voor ons werken met korte lijnen. Door samen te werken met een partner van dit formaat in Nederland, zelfs in onze eigen stad, is de output groot en veelzijdig.” 

Floris Hovers:

“De oorspronkelijkheid, toegankelijkheid en vakkundigheid van Cor Unum was voor mij de reden om aansluiting te zoeken bij dit keramisch atelier. Cor Unum staat ruimschoots open voor experiment en innovatie en het blijven zoeken naar oplossingen binnen het project is als een vanzelfsprekendheid.” 

rENs:

“Corunum staat voor ons voor het experiment. Een creatief lab waar twee werelden bij elkaar komen. Totale vrijheid om unieke processen te creëren, zoals dit ook bleek uit onze vorige samenwerking ‘Reddish’. Het biedt ons de ruimte om vernieuwende projecten te kunnen realiseren.”